Enquête verkeersveiligheid

Sedert vele jaren is de veiligheid in het verkeer van onze schoolgaande kinderen een belangrijk aandachtspunt voor alle ouderraden van ons Sint-Jozefscollege. De ouderraad van de Humaniora werkte aan een bevraging van alle ouders rond het thema “verkeersveiligheid”. De enquête is vanaf nu elektronisch te beantwoorden via onderstaande link.

Enquête verkeersveiligheid