Inschrijvingen

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2019-2020

Alhoewel het schooljaar 2018-2019 nog volop loopt, starten we weldra met de inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020.

We kunnen 95 leerlingen en 26 kleuters inschrijven.

Vanaf maandag 4 februari tot en met vrijdag 15 maart 2019 is er de voorrangsperiode voor broers en zussen (= voor leerlingen die behoren tot eenzelfde leefeenheid en waarvan reeds 1 leerling op onze school aanwezig is) en voor kinderen van eigen personeel.

Vanaf maandag 18 maart tot en met vrijdag 29 maart 2019 schrijven we in volgens het principe van dubbele contingentering (= regels die opgelegd zijn binnen het Lokaal Overleg Platform, Aalst).

Vanaf maandag 1 april schrijven we alle leerlingen chronologisch in.

Leerlingen (vanaf 5e leerjaar) die willen inschrijven voor het internaat nemen contact op met de heer Rik Langelet (0478/20 74 55 of internaat@sjcaalst.be).

Voor een vlot verloop vragen we om een afspraak te maken via 053/60 58 67 of via bsp@sjcaalst.be. Gelieve ook de SIS-kaart of de ISI+-kaart mee te brengen.

Steeds van harte welkom, ook voor een informatief gesprek.

Op onze Opendeurdag van zondag 24 februari kan u onze school en het internaat bezoeken.

Capaciteit 2019-2020

  • Geboortejaar 2017: 27 kls.
  • Geboortejaar 2016: 20 kls.
  • Geboortejaar 2015: 20 kls.
  • Geboortejaar 2014: 20 kls.

 

  • Eerste leerjaar: 44 lln.
  • Tweede leerjaar: 48 lln.
  • Derde leerjaar: 50 lln.
  • Vierde leerjaar: 75 lln.
  • Vijfde leerjaar: 75 lln.
  • Zesde leerjaar: 100 lln.

 

Instapdagen kleuters

Om toegelaten te worden tot het gewoon kleuteronderwijs is de leeftijd het enige criterium bij inschrijving: een kind moet minstens twee jaar en zes maanden zijn voorafgaand aan de instapdatum. De school “verwacht” dat de kleuters zindelijk zijn. De kleuteronderwijzers kunnen immer hun pedagogisch werk niet doen, wanneer ze voortdurend moeten verschonen.

 

INSTAPDATA 2019 – 2020
Kinderen geboren tot en met… Stappen ten vroegste in na… Dus vanaf…
2 maart 2017 De zomervakantie Maandag 2 september 2019
4 mei 2017 De herfstvakantie Maandag 4 november 2019
6 juli 2017 De kerstvakantie Maandag 6 januari 2020
3 augustus 2017 De teldag Vrijdag 3 februari 2020
2 september 2017 De krokusvakantie Maandag 2 maart 2020
20 oktober 2017 De paasvakantie Maandag 20 april 2020
25 november 2017 Hemelvaart Maandag 25 mei 2020
Is uw kind later geboren? Dan mag het pas instappen voor schooljaar 2020 – 2021, maar kan u wel al inschrijven bij de inschrijvingsperiode voor 2019 – 2020.
Print Friendly, PDF & Email