Inschrijvingen

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2020-2021

Alhoewel het schooljaar 2019-2020 nog volop loopt, willen we u toch al informeren over de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021.

Voor het eerst zal onze school, net als alle andere katholieke basisscholen en GO-scholen van Aalst, werken met een digitaal aanmeldingsregister.

De afspraken hierover moeten nog vastgelegd worden in het LOP-Aalst (= Lokaal Overleg Platform). Wanneer dit gebeurd is, informeren we u verder.

Op onze opendeurdag van zondag 8 maart 2020 kan u onze school en het internaat bezoeken.

Leerlingen (vanaf 5e leerjaar) die willen inschrijven voor het internaat nemen contact op met de heer Rik Langelet (0478/20 74 55 of internaat@sjcaalst.be).

Steeds van harte welkom, ook voor een informatief gesprek.

U kan een afspraak maken via 053/60 58 67 of via bsp@sjcaalst.be.

  • Instapdagen kleuters

Om toegelaten te worden tot het gewoon kleuteronderwijs is de leeftijd het enige criterium bij inschrijving: een kind moet minstens twee jaar en zes maanden oud zijn voorafgaand aan de instapdatum. De school “verwacht” dat de kleuters zindelijk zijn. De kleuteronderwijzers kunnen immers hun pedagogisch werk niet doen, wanneer ze voortdurend moeten verschonen.

Instapdagen schooljaar 2019 – 2020

  • Maandag 2 september 2019 (1ste schooldag)
  • Maandag 4 november 2019 (na de herfstvakantie)
  • Maandag 6 januari 2020 (na de kerstvakantie)
  • Maandag 3 februari 2020
  • Maandag 2 maart 2020 (na de krokusvakantie)
  • Maandag 20 april 2020 (na de paasvakantie)
  • Maandag 25 mei 2020 (na Hemelvaart)

 

Print Friendly, PDF & Email