Inschrijvingen

Inschrijvingen: wanneer en hoe?

De Vlaamse regering heeft beslist de inschrijvingsprocedure te wijzigen. De afspraken voor schooljaar 2019/20, zoals die opgenomen zijn in het schoolreglement (rubriek 4.1), zijn dus niet meer geldig. Vanaf het ogenblik dat de uitvoeringsbesluiten bekend zijn, brengen we u op de hoogte.

De info die op dit moment bekend is, vindt u op:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/akkoord-over-nieuw-inschrijvingsrecht

Leerlingen (vanaf 5e leerjaar) die willen inschrijven voor het internaat nemen contact op met de heer Rik Langelet (0478/20 74 55 of internaat@sjcaalst.be).

Steeds van harte welkom, ook voor een informatief gesprek.

U kan een afspraak maken via 053/60 58 67 of via bsp@sjcaalst.be.

Instapdagen kleuters

Om toegelaten te worden tot het gewoon kleuteronderwijs is de leeftijd het enige criterium bij inschrijving: een kind moet minstens twee jaar en zes maanden oud zijn voorafgaand aan de instapdatum. De school “verwacht” dat de kleuters zindelijk zijn. De kleuteronderwijzers kunnen immers hun pedagogisch werk niet doen, wanneer ze voortdurend moeten verschonen.

Instapdagen schooljaar 2018 – 2019

  • Maandag 3 september 2018 (1ste schooldag)
  • Maandag 5 november 2018 (na de herfstvakantie)
  • Maandag 7 januari 2019 (na de kerstvakantie)
  • Maandag 1 februari 2019
  • Maandag 11 maart 2019 (na de krokusvakantie)
  • Maandag 23 april 2019 (na de paasvakantie)
  • Maandag 3 juni 2019 (na Hemelvaart)
Print Friendly, PDF & Email