Inschrijvingen

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2020-2021

Alhoewel het schooljaar 2019-2020 nog volop loopt, willen we u toch al informeren over de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021.

Het Ministerie van Onderwijs had in mei beslist dat elke school die een maximum capaciteit voorziet verplicht werd om in te schrijven via een digitaal aanmeldingsregister. Onze school voorziet een maximumcapaciteit en was dus aanvankelijk verplicht om voor schooljaar 2020/21 te werken met een zo’n aanmeldingsregister.

Eind oktober is deze verplichting ingetrokken. Daarom hebben de Aalsterse basisscholen beslist om de inschrijvingsprocedure voor 2020/21 niet te veranderen. De inschrijvingen zullen dus op de school zelf moeten gebeuren.

De afspraken (oa. het vastleggen van de verschillende data) hierover worden op dinsdag 17 december vastgelegd in het LOP-Aalst (= Lokaal Overleg Platform). Zodra deze definitief zijn, informeren we u verder.

Op onze opendeurdag van zondag 8 maart 2020 kan u onze school en het internaat bezoeken.

Leerlingen (vanaf 5e leerjaar) die willen inschrijven voor het internaat nemen contact op met de heer Rik Langelet (0478/20 74 55 of internaat@sjcaalst.be).

Steeds van harte welkom, ook voor een informatief gesprek. U kan een afspraak maken via 053/60 58 67 of via bsp@sjcaalst.be.

Instapdagen kleuters

Om toegelaten te worden tot het gewoon kleuteronderwijs is de leeftijd het enige criterium bij inschrijving: een kind moet minstens twee jaar en zes maanden oud zijn voorafgaand aan de instapdatum. De school “verwacht” dat de kleuters zindelijk zijn. De kleuteronderwijzers kunnen immers hun pedagogisch werk niet doen, wanneer ze voortdurend moeten verschonen.

Instapdagen schooljaar 2020 – 2021

· Dinsdag 1 september 2020 (1ste schooldag)

· Maandag 9 november 2020 (na de herfstvakantie)

· Maandag 4 januari 2021 (na de kerstvakantie)

· Maandag 1 februari 2021

· Maandag 22 februari 2021 (na de krokusvakantie)

· Maandag 19 april 2021 (na de paasvakantie)

· Maandag 17 mei 2021 (na Hemelvaart)

Print Friendly, PDF & Email