Inschrijvingen

INSCHRIJVINGEN SCHOOLJAAR 2020-2021

Alhoewel het schooljaar 2019-2020 nog volop loopt, zijn we reeds gestart met de inschrijvingen voor het schooljaar 2020-2021.

Vanaf maandag 3 februari tot en met vrijdag 21 februari 2020 is er de voorrangsperiode voor broers en zussen (= voor leerlingen die behoren tot eenzelfde leefeenheid en waarvan reeds 1 leerling op onze school aanwezig is) en voor kinderen van eigen personeel.

Vanaf maandag 9 maart tot en met vrijdag 20 maart 2020 schrijven we in volgens het principe van dubbele contingentering (= regels die opgelegd zijn binnen het Lokaal Overleg Platform, Aalst).

Vanaf maandag 20 april schrijven we alle leerlingen chronologisch in.

Leerlingen (vanaf 5e leerjaar) die willen inschrijven voor het internaat nemen contact op met de heer Rik Langelet (0478/20 74 55 of internaat@sjcaalst.be).

Voor een vlot verloop vragen we om een afspraak te maken via 053/60 58 67 of via bsp@sjcaalst.be. Gelieve ook de ISI+-kaart van uw kind mee te brengen.

Steeds van harte welkom, ook voor een informatief gesprek.

Op onze Opendeurdag  van zondag 8 maart kan u onze school en het internaat bezoeken.

Capaciteit 2020-2021

  • Geboortejaar 2018: 20 kls.
  • Geboortejaar 2017: 20 kls.
  • Geboortejaar 2016: 20 kls.
  • Geboortejaar 2015: 25 kls.

 

  • Eerste leerjaar: 44 lln.
  • Tweede leerjaar: 48 lln.
  • Derde leerjaar: 75 lln.
  • Vierde leerjaar: 75 lln.
  • Vijfde leerjaar: 75 lln.
  • Zesde leerjaar: 75 lln.

Instapdagen kleuters

Om toegelaten te worden tot het gewoon kleuteronderwijs is de leeftijd het enige criterium bij inschrijving: een kind moet minstens twee jaar en zes maanden oud zijn voorafgaand aan de instapdatum. De school “verwacht” dat de kleuters zindelijk zijn. De kleuteronderwijzers kunnen immers hun pedagogisch werk niet doen, wanneer ze voortdurend moeten verschonen.

Print Friendly, PDF & Email