SJ-colleges

Het Sint-Jozefscollege uit Aalst bestaat uit 4 scholen: de humaniora, de Lagere School Capucienen, de Basisschool Eikstraat en de Lagere School Pontstraat. Zij worden bestuurd door de VZW IÑIGO, ignatiaanse scholen, Pontstraat 7, 9300 Aalst.

Ook in Brussel, Gent, Antwerpen, Borgerhout en Turnhout zijn er Jezuïetencolleges. Zowel op vlak van directies als leerkrachten wordt er samengewerkt om de leerlingen te onderwijzen in de geest van het opvoedingsproject van Ignatius.
Deze samenwerking wordt gestuurd vanuit Cebeco (Centraal beleid van de sj-colleges), de koepel van de Vlaamse jezuïetencolleges.

• Voorzitter: Dhr. Jaak De Witte
• Afgevaardigd bestuurders: Dhr. Peter Knapen en Dhr. Paul Yperman

Print Friendly, PDF & Email