Tevredenheidsonderzoek

Schooljaar 2017-2018

Op het einde van elk schooljaar laten we onze leerlingen van het derde en het zesde leerjaar, samen met hun ouders een tevredenheidsonderzoek invullen. De leerlingen en hun ouders mogen de school een rapport bezorgen. In juni 2018 werd een vragenlijst en een begeleidende brief  digitaal opgestuurd. Er moest ook (voor de eerste keer) digitaal geantwoord worden. Het aantal antwoorden was hierdoor beduidend lager dan de voorbije jaren.

De bedoeling van dit onderzoek is op de eerste plaats een kritisch beeld te krijgen van onze onderwijsinstelling en zo nodig de vastgestelde tekortkomingen in de mate van het mogelijke bij te sturen.

We stellen  vast dat de tevredenheidsonderzoeken ook dit keer in een positieve sfeer zijn verlopen.
We willen al onze ouders en leerlingen van harte bedanken voor hun bereidwillige medewerking.

 

Tevredenheidsonderzoek 3e lj (juni 2018)

50% van de ouders nam deel aan het onderzoek. We zijn blij dat de ouders zo betrokken zijn met de school van hun kinderen. Het sterkt ons in het idee dat we samen moeten ‘school-maken’. Daarenboven is het voor alle medewerkers van BSP aangenaam om een positief rapport te krijgen.

Tevredenheid : top 5 :

 1. Ik sta achter het organiseren van bosklassen (in het derde leerjaar).
 2. Ik vind het schoolreglement duidelijk en volledig.
 3. De school biedt voldoende sportieve activiteiten aan.
 4. – Ik ben op de hoogte van de werking van de school (Focus, berichtgeving, …).
  – De schoolrekeningen zijn goed gespreid en duidelijk.
 5. – Ik ben tevreden over wat mijn kind op school leert.
  – Mijn kind kent de afspraken die op school gelden.

 

Waarover ouders minder tevreden waren:

 1. De speelplaats.
 2. De hygiëne op school.

In het algemeen kunnen we stellen dat het Sint-Jozefscollege Pontstraat 18 door onze ouders en leerlingen van het derde leerjaar positief wordt ervaren. Alle ouders staan nog volledig achter hun beslissing voor de schoolkeuze van hun kind: Zelfs 81,8% van de ouders zou zeker opnieuw voor onze school kiezen. En tevens voldoet de school aan hun verwachtingen: 77,3% is positief.

 Aandachtspunten én hoe volgen we die op ? :
Menige ouders brengen  de speelplaats onder de aandacht. Uiteraard is dat terecht. Voor de concrete aanpak verwijzen we naar de opmerkingen bij het tevredenheidsonderzoek van het zesde leerjaar.

Ook aan de hygiëne blijven we aandacht schenken. De toiletten worden dagelijks gepoetst en de leerkrachten sensibiliseren de leerlingen over correct en proper toiletgebruik o.l.v. werkgroep “Milieu”.

De aandachtspunten die door onze ouders werden aangestipt waren dus zeker niet onterecht. Het schoolteam voelde de noden ook al aan, heeft stappen ondernomen en hoopt dat er in het komende schooljaar reeds realisaties kunnen gebeuren.

Tevredenheidsonderzoek 6lj (juni 2018)

Zonder twijfel kunnen we stellen dat het onderzoek in een positieve sfeer is verlopen; heel wat ouders en leerlingen beschouwen het feit dat we een bevraging deden op zich als positief.

53% van de ouders nam deel. De speelplaats is en blijft een aandachtspunt. Gezonde voeding was voor enkele ouders een werkpunt. Ook mocht er meer aandacht zijn voor het computergebruik door de leerlingen.
Uiteraard kunnen niet alle opmerkingen onmiddellijk gevolg krijgen, toch zal de school proberen om op tal van “suggesties om de positieve werking van onze school te bevorderen” een gunstig antwoord te geven.

Tevredenheid: top 5:

 1. Er is voldoende aanbod van bewegingsactiviteiten (turnen, zwemmen, middagsport, sportdag, …)
 2. – Het secretariaat is makkelijk te contacteren.
  – De schoolrekeningen zijn voldoende gespreid.
 3. – De school heeft goede openingsuren.
  – Ik ben tevreden over de infoavond bij de aanvang van het schooljaar.
 4. Ik vind het goed dat er proefwerken zijn vanaf het vierde leerjaar.
 5. Ik ben tevreden over wat mijn kind op school heeft geleerd.

Suggesties om de positieve werking van onze school te bevorderen:

 1. Speelplaats
 2. Toiletten / sanitaire infrastructuur.

 En wat kunnen we hieruit besluiten ?

Na jaren zoeken en wachten, kunnen we eindelijk goed nieuws brengen over de speelplaats. De plannen voor een volledige renovatie zijn klaar. Het ontwerpbureau heeft  oplossingen gevonden voor de technische moeilijkheden. De Vlaamse overheid heeft reeds groen licht gegeven voor de subsidiëring. We wachten nu op een nieuwe omgevingsvergunning. Indien deze binnen de verwachte termijn wordt toegekend,  kunnen de werken in de loop van het voorjaar  van 2019 aangevat worden.

De waardering voor onze werkwijzeons opvoedingsproject uitte zich in het uitdrukkelijk positief beoordelen van de kennisoverdracht, het welbevinden en de algemene ontwikkeling (grote tevredenheid over de extra’s zoals sport- en culturele activiteiten, de zorgaanpak, de leerexcursies, de sneeuwklassen … ) van de individuele leerling.

Uit de laatste enquête  blijkt opnieuw  dat we een ‘open school’ zijn: goede communicatie tussen school, leerlingen en ouders. De ouders zijn zeer tevreden over de oudercontacten en bovendien vinden ze ook op andere momenten de weg tot overleg. Ook de leerlingen betrekken we dikwijls bij een overlegmoment.

Algemeen kunnen we stellen dat het Sint-Jozefscollege in de Pontstraat door onze ouders en leerlingen heel positief wordt bekeken. Deze bevestiging kunnen we het best illustreren met de twee laatste vragen van ons onderzoek:
– Mocht U nu voor een schoolkeuze staan, zou U opnieuw voor het St.-Jozefscollege kiezen?
– Voldoet de school in het algemeen aan uw verwachtingen?
Op de eerste vraag antwoorden 93,3% van onze ouders en leerlingen positief!
Op de tweede vraag antwoorden 91.1 % van onze ouders en leerlingen positief!

Dit en de vele positieve reacties overtuigden het schoolteam dat onze school er best mag zijn!

 

Print Friendly, PDF & Email